4 Niedziela Wielkiego Postu – Laetare – Raduj się Jerozolimo! – 22 marca 2020 roku

Ogłoszenia duszpasterskie

  1. Zgodnie z Dekretem ks. Biskupa stosujmy się do zaleceń i przekazujmy sobie aktualne informacje w związku z zaistniałą sytuacją. Msze święte dzisiaj według porządku niedzielnego z zachowaniem obostrzeń co do ilości 50 osób jakie mogą uczestniczyć w trakcie Eucharystii. Skorzystajmy z transmisji radiowych, telewizyjnych oraz Internetowych zarówno w niedzielę jak i dni powszednie. Korzystajmy także z transmisji Gorzkich Żali; Drogi Krzyżowej oraz codziennie łączmy się wszyscy z duchowieństwem na wspólnym domowym Różańcu o godzinie 20.30 i Apelu prosząc o ustanie pandemii koronawirusa. Dołóżmy starań, aby godnie uczestniczyć w tych transmisjach.
  2. Od poniedziałku do soboty godzinę przed Mszą wieczorną (15.00-16.00) oraz w niedziele pół godziny przed Mszą poranną aż do odwołania jest wystawiony Najświętszy Sakrament do cichej adoracji, zachęcamy do indywidualnej modlitwy również z uwzględnieniem maksymalnej ilości 50 osób na modlitwie. Niech to będzie także okazja do spowiedzi, by później nie tworzyć kolejek.
  3. Bóg zapłać za ofiary złożone do puszek w dniu 8 marca w wysokości 160 złotych z przeznaczeniem na Misyjny Fundusz Ad Gentes. Za tydzień ofiarami wspieramy cele inwestycyjne i remontowe w parafii.
  4. We wtorek przypada Dzień Misjonarzy Męczenników; w środę uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia; w czwartek Dzień Modlitwy za Więźniów;
  5. W zaistniałej sytuacji odwołane są wszystkie spotkania i dodatkowe nabożeństwa oraz praca kancelarii parafialnej poza nagłymi wypadkami, gdzie wymagana jest posługa wobec chorych czy załatwienia ewentualnych spraw pogrzebowych.
  6. Na stoliku pod chórem są baraki wielkanocne, ofiary można składać w koszyczku.
  7. Bóg zapłać: rodzinie z Bruśnika 56 za troskę o piękno naszej świątyni i złożoną ofiarę na kwiaty. Na najbliższy tydzień do sprzątania prosimy: rodziny Bruśnik 54 i 55.
  8. W niedzielę 8 marca był pogrzeb + Waldemara Gomułki z Siekierczyny przy okazji pogrzebu zamówiono 72 intencje indywidualne i 6 intencji od uczestników pogrzebu.
  9. Przyzywajmy w tej szczególnej sytuacji dla całego świata i naszej Ojczyzny wstawiennictwa św. Józefa, św. Jana Pawła II, św. Sebastiana i św. Szymona z Lipnicy, który w czasie szalejącej zarazy pielęgnował i zaopatrywał sakramentami chorych mieszkańców Krakowa. Wierzymy w uzdrawiającą moc Bożej łaski, dlatego wyciągamy do Boga ręce w błagalnej modlitwie za całą rodzinę ludzką. Niech to wszystko pobudza nas do większej solidarności między sobą, do wzajemnej pomocy i wspierania się. Usłysz z niebios, święty Szymonie, głos do ciebie wołających. Bądź naszym patronem u Boga Najwyższego. Oddalaj od nas nieszczęścia duszy i ciała i uproś nam u Niego, aby prowadził nas swoimi śladami do wiekuistej ojczyzny i abyśmy po śmierci mogli w niebie z Tobą i wszystkimi świętymi chwalić Boga w Trójcy Jedynego, któremu niech będzie cześć od wszystkiego stworzenia na wieki wieków. Amen. Św. Szymonie, patronie chorych w czasie epidemii – módl się za nami.