Liturgiczna Służba Ołtarza to duszpasterstwo zrzeszające młodych chłopców, którzy pragną być bliżej Boga i bliżej Chrystusa eucharystycznego. Aktualnie Liturgiczna Służba Ołtarza w naszej parafii ma w swoich szeregach około 35 chłopców z czego zdecydowana większość jest ministrantami a kilku lektorami. Co roku dołącza do naszego grona kilku nowych kandydatów (aspirantów). Przed promocjami  zarówno ministranckimi jak i lektorskimi kandydaci przechodzą serię spotkań  czyli tzw. kurs przygotowawczy. Stają się ministrantami i lektorami po złożeniu uroczystej przysięgi podczas Mszy Świętej.  

Słowo ministrant oznacza służyć, pomagać i takie jest ich zadanie-służyć Jezusowi przy ołtarzu. Ministranci i lektorzy naszej parafii uświetniają zarówno duże uroczystości (np. Triduum Paschalne, Święta Bożego Narodzenia) jak i codzienne liturgie oraz nabożeństwa. Głównym zadaniem lektorów jest odpowiednia oprawa Liturgii Słowa, zaś w roli ministrantów jest przygotowywanie ołtarza i pomaganie księdzu  podczas liturgii.

Ministranci  mają swoich świętych patronów: sw. Dominik Savio, św. Jan Berchmans (SJ), św. Stanisław Kostka (SJ), św. Tarsycjusz i św. Jan Bosco.

Istnieje 10 zasad ministranta. Można w nich przeczytać między innymi o posłudze Jezusowi w ludziach, modlitwie za Ojczyznę, pracy nad sobą czy dawaniu innym przykładu. Członków Liturgicznej Służby Ołtarza można zobaczyć i usłyszeć na Mszach Świętych w naszej Parafii.

Spotkania w czwartki po Mszy Świętej wieczornej, lub w pierwszym tygodniu miesiąca w Pierwszy Czwartek na Mszy Świętej wieczornej.