Schola w naszej parafii nosi nazwę „Sursum corda – w górę serca”. Tworzy ją grupa młodzieży i dziewczynek, które przez śpiew i grę na instrumentach chcą tworzyć, w atmosferze modlitwy, wspólnotę pełną radości i optymizmu.

Śpiewanie w scholi jest ponadto pracą zespołową i każdy ma możliwość podzielić się z innymi tym, czym go Pan Bóg najhojniej obdarował, czy to będzie piękna barwa głosu, jego donośność, poczucie rytmu, pamięć muzyczna, ale też dowcip czy miłe i życzliwe usposobienie. Każdy z nas został obdarzony rozmaitymi talentami w różnym stopniu i ważne jest, ażeby otrzymane dary dobrze spożytkować.

By śpiewać w scholi nie potrzeba wybitnych zdolności muzycznych. Konieczne jest za to, by członkowie zespołu lubili śpiewać i chcieli to robić na chwałę Bożą.

Zapraszamy wszystkich chętnych grających na różnych instrumentach i śpiewających na spotkania.

Modlitwa do św. Cecylii
Cecylio Święta, Patronko Nasza
Dziś chwałę Twoją ziemski chór ogłasza
Strażniczko harmonii,  z tonów czynisz piękny splot
By dźwięcznym, czystym był wspólny głos
Nauczycielko cierpliwości i wytrwania
Przyjm prośby nasze i błagania
By śpiewało nam się lżej
W swej opatrzności głos każdy miej
Doskonała Pieśniarko, Artystko w Niebiosach
Śpiewasz cudownie, Panu grasz na organach
Odkryj nam uczniom Twym skrawek Nieba
Bo dzisiaj dla Ciebie hymn rozbrzmiewa!