Chrzest Święty
Termin: druga i czwarta niedziela na Mszy Św. o godz. 11.00
Potrzebne dokumenty i informacje:
– Świadectwo urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego;
– Dane rodziców dziecka (data i miejce urodzenia, imiona rodziców, data i miejsce ślubu kościelnego);
– Imona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania Rodziców Chrzestnych.

Sakrament Małżeństwa
Należy zgłosić się do Księdza Proboszcza w sprawie ustalenia terminów rozmów i przebiegu przygotowania, najpóźniej na trzy miesiące przed wcześniej zarezerwowanym terminem ślubu.

Pogrzeb
Termin i miejce: Termin należy uzgodnić z wybraną firmą pogrzebową oraz z Księdzem. Msze Święte pogrzebowe są sprawowane w kościele parafialnym.
Potrzebne dokumenty i informacje:
– Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego;
– Zaświadczenie o przyjętych sakramentach (jeżeli takie rodzina posiada).