W niedzielę 13 września 2020 roku odbyło się uroczyste wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II, które zostały przekazane dla naszego Sanktuarium przez kardynała Stanisława Dziwisza dla szerzenia kultu Papieża Polaka, dzięki staraniom naszego rodaka ks. Jana Bartoszka.
W tym dniu kazania wygłosił ks. Krzysztof Waśko posługujący w Nawojowej. W tym dniu również rozpoczyna się peregrynacja relikwii św. Jana Pawła II po rodzinach naszej parafii. Można się zapisywać w zakrystii Sanktuarium na wolne terminy by przez dobę – od Mszy wieczornej w dniu rozpoczęcia peregrynacji w danym domu, by odnieść relikwie św. Jana Pawła II do Sanktuarium następnego dnia na Mszę wieczorną.
Wszystkie informacje są umieszczone w książeczce Vademecum (przeznaczonej dla każdej rodziny przyjmującej obraz i relikwie św. Jana Pawła II) oraz na obrazku z datą rozpoczęcia i zakończenia peregrynacji w danej rodzinie oraz najbardziej potrzebnymi informacjami o przygotowaniu i przebiegu peregrynacji w rodzinach.
Niech ten czas peregrynacji w naszych domach poprzedzi przez 4 wcześniejsze popołudnia czy wieczory właściwe rodzinne modlitewne przygotowanie, niech to będzie również okazja do spowiedzi naszych rodzin oraz niech ta doba spędzona na rodzinnej modlitwie przy relikwiach inspiruje nas do wielu dobrych postanowień i wydawania owoców, które umocnią życie naszej rodziny parafialnej. Intencją szczególną tej modlitwy uczyńmy prośbę o ustanie pandemii koronawirusa oraz o jedność w naszych rodzinach i parafii.
Jako duszpasterze modlimy się na środowej nowennie i na Mszy świętej zbiorowej w tym dniu za rodziny, które w danym tygodniu przyjmowały relikwie i obraz św. Jana Pawła II oraz za te rodziny, które podejmą tę inicjatywę duszpasterską w naszym Sanktuarium w nadchodzącym tygodniu.

UWAGI ORGANIZACYJNE:
Dzień rozpoczęcia …………………………… Dzień zakończenia ……………………………
1. Jeśli w dniu zapisu nie zostało przekazane Vademecum peregrynacji, należy zgłosić się do zakrystii lub kancelarii parafialnej po 13 września.

2. Dobę peregrynacyjną poprzedzają 4 wieczory modlitewne, których treść pomaga w rachunku sumienia i zbliżeniu w relacjach rodzinnych.
3. W dniu peregrynacji postarajmy się jeśli nie jesteśmy w stanie łaski uświęcającej przeżyć rodzinnie spowiedź świętą, dlatego zapraszamy do Sanktuarium pół godziny przed Mszą świętą wieczorną. Uczestnicząc zaś w tym dniu we Mszy wieczornej módlmy się za siebie prosząc o duchowe owoce czasu nawiedzenia.
4. Na zakończenie Mszy świętej po błogosławieństwie, a przed zasłonięciem obrazu Matki Bożej Bruśnickiej, kapłan przekazuje rodzin zgromadzonej przed ołtarzem głównym obraz i relikwie. Szczegółowy program doby został zamieszczony w Vademecum.
5. Następnego dnia przynosimy relikwie do Sanktuarium kwadrans przed Mszą wieczorną i bierzemy udział w tej Mszy świętej jako dziękczynienie za dar peregrynacji oraz prośbą wytrwania w podjętych postanowieniach.