Msze św. w Uroczystość Wszystkich Świętych w kaplicach: w Siekierczynie o 8.30 i w Falkowej o 10.00 oraz w Sanktuarium o 7.00 i 11.00 po której będzie procesja z modlitwą różańcową za zmarłych na Cmentarzu.
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych Msze św. w Sanktuarium o 7.00 i 16.00.

W pierwszym tygodniu listopada można zyskiwać odpusty zupełne, które można ofiarować jedynie za dusze w czyśćcu cierpiące (czyli za zmarłych):

a) jeden odpust od południa 1-go listopada do północy 2-go listopada za pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy i odmówienie tam modlitwy Ojcze nasz i Wierzę. Trzeba spełnić także zwyczajne warunki zyskania odpustu;

b) codziennie od 1 do 8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza i  odmówienie tam jakiejkolwiek modlitwy za zmarłych. Trzeba również wypełnić zwyczajne warunki zyskania odpustu. Są to:

– spowiedź sakramentalna
– Komunia św.
– modlitwa za zmarłych
– modlitwa w intencjach Ojca św. (np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo)
– brak przywiązania się nawet do grzechu lekkiego.
Odpust zupełny w tej oktawie można zyskać dla jednej duszy w czyśćcu cierpiącej, jeden raz na dzień.