Odmawiajcie różaniec!
Tymi słowami wielokrotnie zwracała się do nas w objawieniach Matka Najświętsza. W październiku, gdy wspominamy Matkę Bożą w tytule Królowej Różańca Świętego, w sposób szczególny chcemy odpowiedzieć na ten apel.
Nabożeństwo różańcowe w Sanktuarium:
- w niedzielę: 14.30,
- w pozostałe dni: 15.30,
- w piątki dodatkowo prowadzony przez młodzież o godz. 19.00.