Współcześnie czterdziestogodzinne nabożeństwo jest stopniowo zapominane. Najczęściej służy jedynie jako „wstęp” do Wielkiego Postu. Ma jednak bardzo bogatą i długą tradycję. Już w 1539 r. papież Paweł III pisał, że powstało, aby „ułagodzić gniew Boga, spowodowany występkami chrześcijan, oraz aby udaremnić wysiłki i machinacje Turków, dążących do zniszczenia chrześcijaństwa”.

Do dziś pozostało związane właśnie z okresem rozpoczęcia Wielkiego Postu i ma współcześnie charakter głównie pokutny oraz przebłagalny za grzechy popełnione przez chrześcijan w okresie karnawału. Co istotne, jest wynagrodzeniem za winy nie tylko samych uczestniczących w adoracji, ale wszystkich ich współwyznawców. Traktuje się to nabożeństwo również jako chroniące przed złem, pokusami i wszelkimi niebezpieczeństwami. Jednak, jak w przypadku każdej adoracji Najświętszego Sakramentu, ma przede wszystkim służyć pogłębieniu wiary i umocnieniu relacji z Bogiem.


Źródło: https://sanctus.pl/index.php?grupa=44&podgrupa=187&doc=133


Porządek Adoracji w naszej Parafii:


28 stycznia 2024 (8.00-11.00)

od godz. 8.00 Bruśnik: Leszcze, Piekarzówka;

od godz. 9.00 Bruśnik: Zagórze domy od Brzany, domy za dworem, Zakościele i Piekło;

od godz. 10.00 Bruśnik domy po stronie Szkoły;

 4 lutego 2024 (8.00-11.00)

 od godz. 8.00 Róże Różańcowe;

od godz. 9.00 Bruśnik: Zagórze domy od Pławnej, Styrki;

od godz. 10.00 Bruśnik: domy po stronie sklepu oraz Dół Bruśnika;

 11 lutego 2024 (12.00-15.00)

od godz. 12.00 Falkowa Dolna; Falkowa Górna; Falkowa Ćwierci i Falkowa Centrum;

od godz. 13.00 Siekierczyna Podlas; Siekierczyna Wieś Centrum;

od godz. 14.00 Siekierczyna Podcisowiec i Wolackie;