Adoracja w Sanktuarium w okresie zimowym:
- w niedzielę od 6.30 do 7.00,
- w środy i piątki w godzinach od 15.00 do 16.00 (o 15.30 wspólny różaniec),
- w soboty od 15.30, również w tym czasie, oraz przed każdą Mszą Świętą w Sanktuarium, jest możliwość skorzystania z sakramentalnej spowiedzi.